absolute value

skaičiaus modulis statusas T sritis informatika apibrėžtis Matematinė sąvoka, reiškianti skaičiaus absoliutinę reikšmę |x|, kuri apibrėžiama taip: Iliustraciją žr. priede. Skaičiaus modulis visuomet didesnis arba lygus nuliui. Modulį galima gauti atmetus skaičiaus ženklą (+ arba –). Pavyzdžiui, skaičių –10 ir +10 moduliai lygūs 10. Modulis vartojamas programavimo kalbose ir skaičiuoklėse: juo išreiškiami kai kurių numatytųjų funkcijų rezultatai. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. absolute value

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

  • absolute value — n. 1. the magnitude of a real number, disregarding its positive or negative sign [the absolute value of 4 or +4, written | 4| or |+4|, is 4] 2. the magnitude of a complex number; modulus …   English World dictionary

  • absolute value — value of a number expressed as a positive number (i.e. 23 has an absolute value of 23) …   English contemporary dictionary

  • Absolute value — For the philosophical term, see Value (ethics). For the Akrobatik album, see Absolute Value (album). In mathematics, the absolute value (or modulus) |a| of a real number a is the numerical value of a without regard to its sign. So, for example,… …   Wikipedia

  • absolute value — Math. 1. the magnitude of a quantity, irrespective of sign; the distance of a quantity from zero. The absolute value of a number is symbolized by two vertical lines, as |3| or | 3| is 3. 2. the square root of the sum of the squares of the real… …   Universalium

  • Absolute Value — A business valuation method that uses discounted cash flow analysis to determine a company s financial worth. The absolute value method differs from the relative value models that examine what a company is worth compared to its competitors.… …   Investment dictionary

  • absolute value — ab′solute val′ue n. 1) the magnitude of a quantity, irrespective of sign; the distance of a quantity from zero. The absolute value of a number is symbolized by two vertical lines, as |3| or |−3| is three 2) the square root of the sum of the… …   From formal English to slang

  • absolute value — absoliučioji vertė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absolute value vok. Absolutwert, m rus. абсолютное значение, n pranc. valeur absolue, f …   Fizikos terminų žodynas

  • absolute value — noun Date: 1889 1. a nonnegative number equal in numerical value to a given real number 2. the positive square root of the sum of the squares of the real and imaginary parts of a complex number …   New Collegiate Dictionary

  • absolute value — noun a) For a real number, its numerical value without regard to its sign; formally, 1 times the number if the number is negative, and the number unmodified if it is zero or positive. b) For a complex number, the …   Wiktionary

  • absolute value — noun 1》 Mathematics the magnitude of a real number without regard to its sign. 2》 technical the actual magnitude of a numerical value or measurement, irrespective of its relation to other values …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.